Regler och lagar för fotografering med drönare

Något som har blivit väldigt populärt bland företag, privatpersoner mm är att flyga med drönare för att ta översiktsbilder. En drönare är som en liten helikopter med fyra propellrar och som är utrustad med en kamera. Denna kan du sedan flyga med för att filma och ta bilder, vilket är perfekt när man vill ta översiktsbilder. Drönare har bland annat varit populär bland företag som jobbar med foto och film samt mäklare som behöver foton på högre höjd inför försäljning av bostäder. Det finns allt från större och mer avancerade drönare med en hög prislapp till mindre för några tusenlappar vilket har varit populärt hos privatpersoner.

Fotografering med drönare förbjöds efter dom i HFD

Den 21 oktober 2016 slog man vid Högsta förvaltningsdomstolen fast att det blir förbjudet att flyga med drönare som är utrustad med en kamera. Detta betyder att vill man fotografera eller filma vid platser där ”allmänheten har tillträde” måste man ansöka om ett tillstånd. Dessa platser är dit du kan ta dig oavsett om det är skog eller otillgänglig mark. Då lagen ingår under kameraövervakningslagen så har många reagerat över att man gör undantag för kameror som används för att bekämpa brott samt olyckor. Däremot finns det egentligen inget som säger att tillstånd kan ges till kommersiella företag.

Du som företag kan alltså skicka in en ansökan där du visar på att du inte kommer att kränka någons integritet genom att beskriva hur du ser till att inga människor kommer att hamna på bild. Hur du bär dig åt om det skulle ske, till exempel rensar kameran direkt eller avbryter filmningen. Ett tillstånd behöver egentligen inte sökas för varje flygning utan man kan ansöka om att få flyga i hela landet, dock blir denna ansökningstid lång. I Stockholm kan det handla om fyra-fem månader för att få ett tillstånd.

Svårast för privatpersoner att få tillstånd

De som får det allra svårast är privatpersonerna som flyger som ren hobbyverksamhet hemma på gatan eller i naturen. Filmar du dock enbart över din egen fastighet för eget privat bruk, dit allmänheten inte har tillträde så behöver du inte ansöka om tillstånd då detta inte faller under lagen. Många stora mediebolag, SVT exempelvis, har dock struntat i lagen då det finns en grundlag som står över övervakningslagen vilket är yttrandefrihetsgrundlagen. Detta har man dock inte fått någon prövning på, så detta är ingen garanti.

Tillstånd från transportstyrelsen

Tjänar du pengar på att flyga måste du ansöka om tillstånd från transportstyrelsen. De har också riktlinjer om vad man bör tänka på när man flyger så som att hålla avstånd till människor och djur. Du ska också visa hänsyn och inte flyga där det kan störa andra samt ha koll på flygplatsernas kontrollzoner. För att få flyga inom en flygplats kontrollzon måste du ha ett tillstånd och viktigt att tänka på är att dessa kan sträcka sig så mycket som en mil från flygplatsen. För att söka detta tillstånd kontaktar man flygplatsen vars zon som det handlar om.